Coach at Work
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

 

Mijn profiel als coach.

Henk Loonen

 

Begin 2012 heb ik het bedrijf Coach at Work opgericht. Coach at Work biedt een professioneel coachtraject aan personen die zich in hun werk willen ontwikkelen dan wel vragen hebben over hun toekomstig werkzaam leven. Coach at Work werkt in opdracht van personen en bedrijven.  Medewerkers die gecoacht zijn door Coach at Work weten wat ze willen en hoe ze zich willen en kunnen ontwikkelen. Dit leidt tot gemotiveerde medewerkers met hart voor de zaak.

Wie ben ik?

Ik studeerde Sociale Pedagogiek en werkte een groot aantal jaren als beleidsmedewerker onderwijs bij een landelijke onderwijsorganisatie en daarna bij de gemeentelijke overheid. Omdat het werken met mensen mij bijzonder aanspreekt koos ik op enig moment voor een leidinggevende functie. Als afdelingsmanager bij de gemeente Venray heb ik mijn leidinggevende kwaliteiten doorontwikkeld en ik ben een manager van de menselijke maat. Ik geniet ervan om met mensen te werken, hen te stimuleren zich te ontwikkelen en hen te zien groeien in hun functioneren. Ik ben een people manager en haal de voldoening van mijn werk uit het dagelijks werken met mensen.

Dit was voor mij aanleiding in 2010-2011 de opleiding Certified Professional Coach te volgen bij de associatie voor Coaching. In deze opleiding heb ik geleerd hoe ik mijn coachende vaardigheden kan vergroten en verdiepen en hoe ik met behulp van coaching mensen kan helpen bij de oplossing van problemen waar ze in hun werk tegenaan lopen of kan stimuleren in hun professionele ontwikkeling in hun werk.

Wie ben ik als coach?

Ook als coach ben ik primair geïnteresseerd in de mens achter de coachee. Als coach wil ik de coachee via een proces van bewustmaken en verantwoordelijkheid nemen laten werken aan zijn of haar eigen ontwikkeling. Ik doe dat op een enthousiasmerende en inspirerende wijze, ben eerlijk en schep een vertrouwensband met een coachee. Ik werk eraan om de coachingrelatie vorm te geven, geef vertrouwen en schep een veilige omgeving.

In de coachtrajecten die ik tot heden heb verzorgd en afgesloten zijn in alle gevallen de vooraf gestelde doelen gehaald. Dat geeft mij als coach erg veel voldoening. Het is mooi te zien dat je een coachrelatie aangaat en succesvol kunt afsluiten en de coachee voldoende bagage heeft op eigen kracht verder te gaan.

Mijn visie op coaching.

Een professionele coach maakt de coachee bewust en zet hem of haar aan om verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen ontwikkeling. De begeleiding die een coach biedt aan de coachee is er altijd op gericht dat de coachee zelf met oplossingen komt voor vraagstukken waar hij of zij tegenaan loopt. De coach geeft inspiratie, spiegelt en masseert, maar lost de vraagstukken vooral niet zelf op. De coach denkt niet in termen van oplossingen, maar laat het bedenken daarvan over aan de coachee.

Mijn vaardigheden als coach.

Ik heb op het gebied van werkvormen en methoden veel bagage en weet hoe ik een coachingtraject moet opzetten, hoe ik een werkzame coachingrelatie kan creëren, hoe ik communicatie effectief kan inzetten en hoe ik leerprocessen kan bevorderen. In de coachtrajecten die ik heb afgesloten heb ik de resultaten weten te bereiken en mijn klanten zijn tevreden.