Coach at Work
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

 

Coach at Work werkt met de etische gedragscode van de Internationale Coach Federatie.

Kenwaarden die daarbij horen zijn evenwaardigheid, respect, integriteit, verantwoordelijkheid en professionaliteit.

 

Evenwaardigheid: De coach en de coachee zijn elkaar volkomen evenwaardig. De coach is deskundig in het begeleiden, de coachee is deskundig op het gebied van zijn/haar eigen vragen.

Respect: De coach werkt altijd op basis van de vraag van de coachee, houdt rekening met het ontwikkelingsniveau, mogelijkheden en behoeften van de coachee en respecteert diens opvattingen, meningen en ideeën.

Integriteit: De coach is eerlijk en oprecht, zegt wat hij doet en doet wat hij zegt. Vertrouwelijkheid van alle informatie die hij van de coachee krijgt is gegarandeerd en wordt pas openbaar gemaakt ná uitdrukkelijke toestemming van de coachee.

Verantwoordelijkheid: De coach onderkent de macht die inherent kan zijn aan zijn positie, kent de beperkingen van zijn beroep en de grenzen van zijn competenties en doet deze geen geweld aan.

Professionaliteit: De coach houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op zijn vakgebied en staat open voor nieuwe inzichten om ook in de toekomst optimaal te kunnen presteren.